Nieuws

20 november 2017
Dataset Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (november 2017) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is beschikbaar. De LRKP dataset bevat locaties van Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Gastouders en Buitenschoolse opvang.
14 november 2017
OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS
De kaartlagen OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS Plot / Viewer. De kaartlagen kunnen als achtergrond kaartlagen worden gebruikt en bevatten topografische gegevens. Het beschikbare kaartbeeld strekt van Lille (F) tot Langeoog (D).
13 november 2017
Dataset Noordzee ankergebieden, windparken, buisleidingen, boorplatforms is bijgewerkt
De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buisleidingen.
24 oktober 2017
Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie oktober 2017.
24 oktober 2017
Bijgewerkte dataset Kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien is beschikbaar. De dataset geeft de locaties van kilometerraaien op vaarwegen van grote rivieren, kanalen en meren weer.

Pagina's