Nieuws

22 mei 2017
Verbeter de kaart: terugmelden
Meld fouten in bronbestanden van het Kadaster (BRT, BGT) via www.verbeterdekaart.nl en help zo mee om belangrijk kaartmateriaal te verbeteren en up-to-date te houden.
16 mei 2017
Dataset Hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt en verrijkt met Links / Rechts aanduiding. De hectometerpaaltjes geven nu achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt.
16 mei 2017
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Nieuw Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar. De kaart bevat gegevens uit het Nieuw Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
21 april 2017
Nieuwe dataset gebieden Netbeheerders Elektriciteit is beschikbaar
De nieuwe dataset Netbeheerders elektriciteit is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat gebieden van Netbeheerders van elektriciteit in heel Nederland.
20 april 2017
OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS
De kaartlagen OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS Plot / Viewer. De kaartlagen kunnen als achtergrond kaartlagen worden gebruikt en bevatten topografische gegevens. Ook is er nu 'hillshading' zichtbaar in de kaartlagen.

Pagina's