Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt

De bijgewerkte versie (februari 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen in het register opgenomen als kinderdagverblijf en heet het register niet langer LRKP, maar LRK. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven,  gastouders en buitenschoolse opvang.