Promotiefilmpje BRT beschikbaar

De Basisregistratie Topografie of BRT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie. De BRT is, kort gezegd, de digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster.

In de BRT wordt de topografie van heel Nederland op een volgens Europese standaarden gebaseerde wijze door het Kadaster vastgelegd en als open data beschikbaar gesteld voor alle gebruikers in Nederland via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus.

Wat is de BRT en wat kan je ermee? In twee minuten wordt in onderstaand Youtube filmpje antwoord op deze vragen gegeven