Bezoek veiligheidsregio’s voor Programma Geo

Vanuit het project Geo4OOV worden de komende tijd regiobezoeken ingepland om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.

Centrale vraag tijdens de regiobezoeken is hoe kaartmateriaal meerwaarde kan hebben in de werkprocessen van veiligheidsregio’s. Aan de hand van een demo worden voorbeelden in QGIS en Geo4OOV getoond. Er kan hierbij worden gedacht aan:

  • BAG panden (inclusief huisnummers, gebruiksfunctie)
  • Brandkranen (landelijk dekkend)
  • Witte Kaart (niet zelf-redzame personen)
  • Risicokaart
  • Dieptelijnen op zoetwater van de Dienst Hydrografie van Defensie
  • Luchtfoto's
  • Real-time data zoals scheepsbewegingen, treinbewegingen, verkeersbeeld

De input uit de regiobezoeken wordt verwerkt in het programmaplan Geo en de daarbij behorende businesscase.