Geactualiseerde Factsheets Geo4OOV beschikbaar

Binnen de wereld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt de vraag naar geografische informatie steeds meer toe. Onder regie van het Veiligheidsberaad wordt op dit moment de basisvoorziening Geo opgenomen in een programmaplan Geo.

Geo-informatie wordt steeds belangrijker als basis voor plannen, operationele inzet, samenwerking met ketenpartners en voor management- en bestuurlijke informatie. Een basisvoorziening Geo kan veiligheidsregio’s en partners ontzorgen bij het op orde krijgen van betrouwbare en actuele geo-informatie. Afspraken met landelijke bronhouders over levering en kwaliteit worden één keer gemaakt. Dit scheelt veel regionale inspanningen en onnodige kosten voor het verwerven en beheren van benodigde geo-informatie.

Informatie over Geo4OOV is terug te lezen in twee factsheets. Beide factsheets zijn hier te downloaden:

    -   Factsheet algemeen

    -   Factsheet met kaartvoorbeelden