Eerste regiobezoeken basisvoorziening Geo

Vanuit het project Geo4OOV vinden in de komende tijd regiobezoeken plaats om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.

De regiobezoeken zijn met name bedoeld om de meerwaarde van een landelijke voorziening samen met de regio’s te verkennen. Recentelijk werden veiligheidsregio’s Noord- en Oost- Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West Brabant en Zeeland bezocht. Directeur Aart Schoenmaker van Noord- en Oost-Gelderland is overtuigd voorstander van een landelijke basisvoorziening Geo. Het belang van betrouwbare en actuele geo-informatie is duidelijk en een landelijke voorziening speelt daar een belangrijke rol in. In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt goed gebruik gemaakt van een eigen geo-pakhuis. Meerwaarde van een landelijke voorziening ligt voor deze regio met name in het organiseren en beheren van landelijke kaartlagen en het ontstaan van één landelijk geo-loket voor de bronhouders. In Midden- en West-Brabant draagt een landelijke voorziening bij aan het “ontzorgen” van de veiligheidsregio. Geo-informatie wordt gezien als essentieel in alle werkprocessen en zeker voor de (lands)grensgebieden is de meerwaarde duidelijk. Ook in de Zeeland wordt de meerwaarde voor de werkprocessen erkend en positief gereageerd op een landelijk geo-loket waarmee ook bijvoorbeeld terugmelding van fouten beter kan verlopen.

Informatie over Geo4OOV is terug te lezen in twee factsheets. Beide factsheets zijn hier te downloaden:

    -   Factsheet algemeen

    -   Factsheet met kaartvoorbeelden