Twee nieuwe factsheets Geo4OOV

Binnen de wereld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt de vraag naar geografische informatie steeds meer toe. Onder regie van het Veiligheidsberaad wordt op dit moment de basisvoorziening Geo verder ontwikkeld.

Geo-informatie wordt steeds belangrijker als basis voor plannen, operationele inzet, samenwerking met ketenpartners en voor management- en bestuurlijke informatie. In de praktijk blijkt dat veiligheidsregio’s en andere organisaties binnen de OOV-sector dezelfde behoefte aan geografische informatie hebben. De Basisvoorziening Geo4OOV beoogt uit te groeien tot een landelijk knooppunt. Geo4OOV wil bij bronhouders informatie op een efficiënte manier verwerven en beheren.

Informatie over Geo4OOV is terug te lezen in twee factsheets. Beide factsheets zijn hier te downloaden:

Factsheet algemeen
Factsheet operationeel