Groeiend aantal aanvragen voor Geo4OOV platform

Vanaf 1 januari 2015 wordt Geo4OOV als landelijke basisvoorziening Geo beheerd vanuit het programma Geo bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Tot die tijd kunnen veiligheidsregio’s en andere partners ervaring opdoen met het Geo4OOV-platform.

Inmiddels hebben de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland toegang tot de geografische webservices die via het Geo4OOV-platform worden aangeboden. Deze regio’s gebruiken de kaartlagen voor meerdere werkprocessen. Gedurende de loop van het project “Voorbereiding Programma Basisvoorziening Geo" kunnen deze veiligheidsregio’s proefdraaien en feedback geven over de ervaringen met het Geo4OOV-platform. Dit vormt weer waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van het platform.

Bij Brandweer Noord-Holland Noord loopt een pilot voor het inrichten van een GEO4OOV regiohub: een lokale kopie, die op afroep wordt gesynchroniseerd met de landelijke services.

Heeft u ook interesse in een demo of wilt u meer weten over de lopende pilots of aansluitmogelijkheden? Neemt u dan contact op met Edward Mac Gillavry, productmanager Geo4OOV: Edward.macgillavry@geo4oov.nl