Buzz Tour i-NUP

Het overheidsbrede programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) omvat de implementatie van meer dan 20 ICT-bouwstenen.

In 2015 moet er een werkend stelsel van Basisregistraties zijn. i-NUP gaat de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven straks sneller, efficiënter en met meer zekerheid worden geholpen door één digitale overheid. i-NUP organiseert in 2014 een Buzz Tour langs verschillende projecten in het land om te zien wat er is bereikt. Zowel online als offline wordt rondom de bezoeken aandacht besteed aan organisaties die hun digitale dienstverlening slim inrichten, met oog voor burgers en bedrijven. Op 29 september aanstaande staat het thema Veiligheid en hulpdiensten centraal. Vanuit het project Geo4OOV nemen projectleider Johan Peekstok en productmanager Edward Mac Gillavry deel aan de Buzz Tour.