Nieuws

01 april 2016
Samenwerking met Rijkswaterstaat
Eind april vond de ondertekening plaats van een management statement tussen Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland over uitwisselen van geodata.
01 maart 2016
Programma GEO goedgekeurd door Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad heeft een akkoord gegeven op het programma Geo, onderdeel van het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. De afzonderlijke veiligheidsregio’s ontvangen hiervoor een formele projectovereenkomst. Het programma Geo kent de volgende doelstellingen:
02 januari 2016
Bijeenkomst Vakgroep Geo
Op 28 januari a.s. komt de landelijke Vakgroep Geo weer bij elkaar.
01 januari 2016
Digitale Kadastrale kaart nu open data
De Rijksoverheid heeft de Digitale Kadastrale kaart per 1 januari 2016 tot open data verklaard.
01 november 2015
Status Programma Geo
Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.

Pagina's