Nieuwe release Geo4OOV admin

Eind januari wordt de nieuwe release van de Geo4OOV admin module in gebruik genomen. Veiligheidsregio’s kunnen dan feature informatie analyseren en opmaken. Een behoefte die veel werd gehoord.

Met de nieuwe release wordt het mogelijk de thematische indeling door te voeren in de webservices WMS/WMTS en WFS. Daarnaast kunnen metadata velden worden toegevoegd aan de geo-informatie lagen binnen webservices. Ook maakt de nieuwe release het mogelijk om de “feature informatie” achter de geo-gerefereerde objecten aan te passen en de opmaak te verbeteren. Daarmee wordt Geo4OOV minder afhankelijk van de opmaak vanuit bronhouders.