Inventarisatie: Brandkraanlocaties landelijk

Steeds meer veiligheidsregio’s zien graag hun brandkraanlocaties als webservice op Geo4oov.nl.

Bij interregionale bijstand is het interessant om een landelijk brandkraan locatiebestand te hebben, in het landelijk vastgestelde IM-DBK formaat (digitale bereikbaarheidskaart). Hierover zijn Brandweer Nederland en de Vewin (koepel van waterbedrijven) op directieniveau in gesprek. Als voorbereiding op die gesprekken inventariseert het Geo4OOV team in hoeverre de bestanden van de waterbedrijven nu al voldoen aan het IM-DBK formaat. Als de gesprekken positief verlopen kan dit op termijn leiden tot één landelijk brandweer locatiebestand in IM-DBK formaat, dat door alle regio’s op dezelfde manier te gebruiken zou zijn. Voor nu blijven de data in deze fase voorlopig test-data.