Waterdieptes Rijkswaterstaat

Gesprekken op directieniveau tussen Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland hebben geleid tot afspraken over het uitwisselen van locatiegebaseerde datasets.

Vooral de waterdieptes mogen zich in grote belangstelling verheugen vanuit de veiligheidsregio’s. De diepte van het oppervlaktewater wordt vaak aangeduid met de term waterdiepte.

De komende maanden gaat het Geo4OOV team waterdieptelijnen berekenen uit het gedetailleerde “natte grid” vanRijkswaterstaat. De eerste testberekeningen vinden plaats in het gebied rondom Rotterdam-Rijnmond. Deze dataset is aanvullend op de bathymetrische lijnen (opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem) die Geo4OOV ontvangt van de Hydrografische Dienst van Defensie, en die nu al te benaderen zijn als geo4OOV.nl WMS service. Onderdeel van de RWS test is dan ook om te kijken in hoeverre er overlap is met deze bronbestanden.