Dataset met diergegevens schapen en geiten per agrarisch bedrijf bijgewerkt

De kaartlaag 'Aantal schapen en geiten per bedrijf' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van aantallen schapen en geiten per bedrijf ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s. De beschikbare kaartlaag toont per bedrijf het aantal schapen en geiten over het jaar 2017.

 

 

 

 

 

 

Let op: de gegevens van aantallen schapen en geiten zijn alléén ter indicatie. Verder kan het voorkomen dat de locatie van een agrarisch bedrijf zich middenin een stadswijk bevindt, waar geen dieren aanwezig kunnen zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de opgave van het aantal dieren op een andere locatie is gedaan dan de locatie waar de dieren zich bevinden.