KNMI waarneemstations en windverwachtingen beschikbaar

Geo4OOV is begonnen met een proef om gegevens over het actuele en verwachte weer beschikbaar te stellen via Geo4OOV.  Met het KNMI zijn we in overleg om meer nauwkeurige data ter beschikking te stellen. De eerste datasets die nu beschikbaar zijn via Geo4OOV:

KNMI waarneemstations

Kaartlaag met daarin de locaties en namen van de stations waar weerwaarnemingen worden gedaan, zowel op land als op zee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNMI windverwachtingen

Deze kaartlaag bevat verwachtingen van de windkracht en windrichting voor de komende 48 uur, afkomstig van het Europese HIRLAM model. Voor meer informatie over het gebruik van deze kaartlaag zie: https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=2024637-646f63756d656e74

 

 

 

 

 

 

De kaartlagen zijn als proef ter beschikking gesteld en daarom aan verandering onderhevig. De kaartlagen zullen dit jaar verder worden uitgebreid en verbeterd.