Bijgewerkte dataset RRGS is beschikbaar

De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' uit de Risicokaart is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie december 2020. De dataset RRGS bevat locaties van objecten die een potentieel risico voor de omgeving vormen als gevolg van bepaalde activiteiten die er plaatsvinden of bepaalde stoffen of materiaal wat er opgeslagen is.