Veiligheidsafstanden nabij hoogspanning beschikbaar

In de Handreiking brandweeroptreden nabij elektriciteit is gespecificeerd dat er afstand gehouden moet worden bij diverse activiteiten rond hoogspanning. Omdat het lastig is om alle veiligheidsafstanden voor elke situatie te visualiseren, hebben we de meest veilige afstand van 25 meter gevisualiseerd. Bij de Tennet kaartlagen is nu ook een kaartlaag met de veiligheidsafstanden te vinden.