CBS buurten en wijken beschikbaar

De kaartlaag met buurtgrenzen, wijkgrenzen en gemeentegrenzen van het CBS over het jaar 2019 zijn beschikbaar via Geo4OOV. Buurten en Wijken bevat de gebieden (polygonen) van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Gemeentegrenzen zijn ontleend aan het Kadaster (BRK) en de buurten en wijken aan gemeenten. Dataset is open data.