Nieuws juli 2019

18 juli 2019
Dataset hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes (juli 2019) van Rijkswaterstaat langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt. De hectometerpaaltjes geven achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt.
18 juli 2019
Grenzen netbeheerders gas en elektriciteit bijgewerkt
De kaartlaag met grenzen van Netbeheerders is bijgewerkt per juli 2019. De dataset is onderverdeeld in verschillende kaartlagen; grenzen van netbeheerders gas en grenzen van netbeheerders elektriciteit. Deze grenzen kaartlagen zijn gepslitst in een variant met watergrenzen en kustlijngrenzen.
18 juli 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juli 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
18 juli 2019
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (juli 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van 46.603 zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
11 juli 2019
Informatieproduct Zelfredzaamheid nu beschikbaar
In samenwerking met de Omgevingsdiensten (via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid) werken de Veiligheidsregio’s aan twee informatieproducten in het kader van het nieuwe Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL): “Bestrijdbaarheid” en “Zelfredzaamheid”.

Pagina's