Noordzee datasets zijn bijgewerkt

De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buisleidingen.