Nieuwe dataset Markeringen Vast is beschikbaar

De dataset met locaties van vaste markeringen langs vaarwater van Rijkswaterstaat is nu beschikbaar via Geo4OOV. De datasets vormt samen met de dataset "Markeringen Drijvend" informatie voor de scheepvaart en bevat onder meer verlichting, bakens en seinen.