Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar

De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset RRGS bevat locaties van objecten die een potentieel risico voor de omgeving vormen als gevolg van bepaalde activiteiten die er plaatsvinden of bepaalde stoffen of materiaal wat er opgeslagen is. Verder bevat de bijgewerkte dataset ook kaartlagen van ondergrondse buisleidingen, onderverdeeld in buisleidingen van Gasunie en overige ondergrondse buisleidingen.