Status Programma Geo

Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.

De laatste opmerkingen worden verwerkt, waarna het plan ter behandeling wordt aangeboden aan de besturen van de 25 veiligheidsregio’s. Definitieve vaststelling door het Veiligheidsberaad is gepland op 18 maart 2016.