Schrijfsessies programma Geo

De afgelopen weken hebben de veiligheidsregio’s samen geschreven aan een plan voor het programma Geo, daarin ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid.

Belangrijkste onderwerp van gesprek was de inhoud van het programma.
Wat willen de veiligheidsregio’s de komende jaren gezamenlijk oppakken met betrekking tot het onderwerp Geo? In juni wordt de eerste versie van een compleet programmaplan aangeboden aan het Programma Overleg Informatievoorziening (POI).

Het beheer van de basisvoorziening Geo voor het leveren van data is onlosmakelijk verbonden met het programma Geo. Concreet gaat het om het functioneel beheer van de voorziening en de inhoud van de geocatalogus (welke data wordt aangeboden). De basisvoorziening Geo is één van de prioriteiten uit het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020. Dit programmaplan ligt op dit moment ter consultatie bij alle besturen van de veiligheidsregio’s, ter voorbereiding op vaststelling door het Veiligheidsberaad op 12 juni 2015.

De overige inhoud van het programma Geo is beschreven aan de hand van een eerder opgesteld kader dat uitgaat van: werkprocessen, data, ICT, functionaliteit en organisatie. De uitvoering van het programma moet nu worden uitgewerkt.

Op 16 april heeft Netwerk Informatiemanagement gesproken over de inhoud van het programma. In mei vinden nog een aantal schrijfsessies plaats. Leden van de netwerk Informatiemanagement en ICT worden hiervoor opnieuw uitgenodigd.