Overeenstemming met Dataland over WOZ+ levering

De hulpdiensten zijn gebaat bij de WOZ data die gemeenten bijhouden over hun (pand)objecten.

Dit betreft gegevens die veelal niet in de BAG zijn opgenomen, zoals waarde, inhoud, bouwbestemming en gebruiksklasse.

Het Programma Geo heeft afspraken gemaakt met Dataland voor een eerste initiële landelijk dekkende WOZ+ set. Deze komt als proef beschikbaar voor alle regio’s in de eerste testset van de Kernregistratie Objecten (KRO).