Overeenkomst met Kamer van Koophandel over het Handelsregister

Het complete Handelsregister wordt binnenkort in Geo4OOV maandelijks geactualiseerd.

Gesprekken met de landelijke Kamer van Koophandel hebben geresulteerd in een overeenkomst waarbij Geo4OOV maandelijks de mutaties van het gehele handelsregister ontvangt, voor gebruik binnen de veiligheidsregio’s. Deze handelsregister data wordt verwerkt in de landelijke Kernregistratie Objecten (KRO) die vanaf september beschikbaar zal zijn.

De Kamer van Koophandel was met name te spreken over hoe wij het Handelsregister visualiseren op de kaart in het kader van de KRO. Gesprekken over de optimale wijze van terugmelden van geconstateerde fouten zijn nog gaande. Stuur voor meer informatie een e-mail naar geodata@ifv.nl.