OpenTopo- en OpenSimpleTopo-kaarten nu beschikbaar in LCMS Plot

In LCMS Plot kunt u nu gebruikmaken van twee nieuwe kaartbeelden: de OpenTopo en de OpenSimpleTopo. Het zijn varianten van dezelfde kaart, die is samengesteld uit Top10NL, de OpenStreetMap, de BAG, de BRK (percelen), Rijkswaterstaat-data, en de BGT (op diepste zoomniveau). De OpenTopo is te vergelijken met de Top25raster, maar dan speciaal opgemaakt voor de hulpdiensten, met reliëfschaduw, afstandsmarkeringen (weg/water/spoor/strand/dijk) en elementen uit de Risicokaart. De OpenSimpleTopo is een eenvoudige versie daarvan, goed te gebruiken als achtergrondkaart waar u zelf nog nieuwe themalagen bovenop kunt zetten.

Meer buitenland
De OpenTopo- en OpenSimpleTopo-kaarten zijn ontworpen door Jan-Willem van Aalst en worden twee keer per jaar geleverd door JustObjects, een bekende naam in de Nederlandse Open Geo community.  De eerstvolgende update is al begin november a.s., omdat we met de huidige set al een maand of vijf aan het testen zijn. De novemberlevering zal overigens meer buitenland bevatten: overal minimaal 25 km over de landsgrens, op sommige plaatsen tot 40 km. Dus straks ook Brugge, Liège en Lingen. Ook zult u in de novemberversie alle BGT-kaartdata d.d. 1 oktober zien op het diepste zoomniveau.

Vragen?
De OpenBasisKaart is nog tot eind dit jaar beschikbaar, maar wordt niet meer bijgewerkt. Vragen over de OpenTopo- of OpenSimpleTopo-kaarten? Stel ze aan geodata@ifv.nl