Nieuwe Witte Kaart beschikbaar in Geo4OOV en LCMS Plot

De Witte Kaart is binnen Geo4OOV de kaartlaag die de locaties van alle zorginstellingen in Nederland toont. Deze kaartlaag wordt bijgehouden door GHOR medewerkers, verenigd in de landelijke Vakgroep “Informatiemanagement voor Zorgcontinuïteit” van GGD GHOR Nederland. Omdat de beheeromgeving voor deze landelijke lijst (genaamd GHOR4all) is gemoderniseerd, heeft de Witte Kaart dataservice ook een ‘upgrade’ gekregen. In Geo4OOV (en dus in LCMS Plot) is deze kaartlaag nu beschikbaar in de rubriek ‘objecten’ als “Witte Kaart GHOR”. De verschillende zorgsectoren in De Witte Kaart zijn ook als aparte sub-kaartlaag te selecteren.

Dit betekent dat de oude, bekende webservice “Witte Kaart” zal worden uitgefaseerd. Deze werd al sinds medio november 2020 niet meer inhoudelijk bijgewerkt. Per 1 april a.s. zal deze oude kaartlaag uit de Geo4OOV catalogus verwijderd worden. De nieuwe, actuele Witte Kaart heet “Witte Kaart GHOR”.