Nieuwe landelijke luchtfoto beschikbaar

Sinds enige tijd is er een actuele luchtfoto in het Landelijk CrisisManagement Systeem beschikbaar.

De landelijke luchtfoto's wordt gebruikt bij incidenten, rampen en crises. De kwaliteit van de informatievoorziening tijdens rampen en crises is van groot belang om effectief op te kunnen treden. Daarom voldeed de oude foto uit 2009 niet meer aan de behoefte en is deze vervangen door een nieuwe, actuele foto. In het LCMS wordt de luchtfoto als achtergrond gebruikt in de geografische applicatie. Functionarissen kunnen nu weer gebruik maken van de actuele foto die beschikbaar zijn via de WMS webservice in het LCMS.