Kaartlaag Dijkringen is bijgewerkt

De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt per oktober 2021. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.