Informatieproduct Zelfredzaamheid nu beschikbaar

In samenwerking met de Omgevingsdiensten (via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid) werken de Veiligheidsregio’s aan twee informatieproducten in het kader van het nieuwe Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL): “Bestrijdbaarheid” en “Zelfredzaamheid”. Hiertoe is een werkgroep bezig in opdracht van de landelijke Vakgroep Omgevingsveiligheid van Peter Bandsma, en Diemer Kransen als landelijke CIO van de Veiligheidsregio’s.

De eerste iteratie van het informatieproduct “Zelfredzaamheid” is nu te testen via de Geo4OOV catalogus. Niet om als ‘waarheid’ te beschouwen, maar om een indicatie van de locaties van verminderde zelfredzaamheid te krijgen. Uiteraard is “De Witte Kaart” van GGD GHOR Nederland een belangrijke input bron hiervoor. Reacties en vragen kun je sturen aan geodata@ifv.nl.