i-NUP Buzz Tour over (geo)data

De vierde i-NUP Buzz Tour vond plaats op 29 september. Het centrale thema was gebruik van (geo)data bij preventie, bestrijding en nazorg van incidenten en rampen.

De vierde i-NUP Buzz Tour stond in het teken van het delen van gegevens voor openbare orde en veiligheid. Deelnemers brachten een bezoek aan de Koningin Maximakazerne in Badhoevedorp en het Geofort in Herwijnen. Tijdens het ochtendprogramma in de Koningin Maximakazerne toonden Veiligheidsregio Kennemerland en Koninklijke Marechaussee aan de hand van de Nuclear Security Summit-casus hoe belangrijk het delen van gegevens en samenwerking is. ’s Middags was de setting het Geofort in Herwijnen. Hier werd de 'Laan van de Leefomgeving' gepresenteerd, een concept rondom geodata ter voorbereiding van de Omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking treedt. Er werden verschillende workshops georganiseerd zoals het dijkdoorbraak simulatiespel. Ook waren er sessies over de basisregistraties en werd de 'Witte Kaart' besproken, waar zorglocaties op kaarten worden verwerkt met het oog op hulpverlening. Vanuit het project Geo4OOV waren Johan Peekstok en Edward Mac Gillavry aanwezig. Tot 1 januari 2015 wordt Geo4OOV ontwikkeld tot een volledige basisvoorziening Geo. Vanaf 1 januari 2015 wordt Geo4OOV als landelijke basisvoorziening geo beheerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).