Energie onderbrekingen 2.0 beschikbaar op Geo4OOV

Een nieuwe versie van de de kaartlaag infrastructuur:energie_onderbrekingen is beschikbaar op geo4OOV. De huidige laag infrastructuur:energie_verstoringen komt op korte termijn te vervallen en wordt vervangen door deze nieuwe kaartlaag. Deze kaartlaag wordt opnieuw gevoed door de API van Energieonderbrekingen.nl.  Op landelijk zoom niveau zijn alle onderbrekingen zichtbaar, er is onderscheid tussen stroom en gas onderbrekingen.

Bij inzoomen worden de contouren van de storing (postcode gebieden) met getroffen panden zichtbaar. Deze zijn niet aanklikbaar maar geven een indicatie van mogelijk kwetsbare objecten in de getroffen panden (op basis van de kaartlaag KRO_Pand_Kwetsbaarheid)

Het aanklikbare punt symbool (stroom of gas symbool) geeft informatie over de onderbreking en de getroffen objecten. Met een overzicht van aantal adressen met info over de storing en de getroffen huishoudens met evt kwetsbare objecten. Voor meer info over de aard van deze objecten dient de KRO te worden geraadpleegd, de pandenkaart geeft alleen een eerste indicatie. 

In onderstaande attribuutoverzicht wordt info getoond over de storing, en vervolgens welk type object in het postcodegebied vallen. In onderstaand geval 57 woningen, 3 winkels, 3 industrie locaties, 1 kantoor, 1 logies locatie en 5 woonzorg locaties. De woonzorg locaties geven in dit voorbeeld de maximale kwetsbaarheid aan de betreffende panden. 

Let op: Alleen storingen en gepland onderhoud van de laatste 2 dagen worden getoond, oudere storingen worden automatisch verwijderd, ook als de betreffende storing nog actueel is. Niet elke energieleverancier meldt correct de storing af, waardoor er op den duur veel vervuiling ontstaat in de data (zoals in de oude kaartlaag energie verstoringen)

De geometrie van de energieonderbrekingen API bron wordt soms gevoed door de polygoon van een postcodegebied of een zelf getekende polygoon, maar meestal alleen door een postcodeveld. Wij hebben er voor gekozen om altijd op basis van het postcode veld de geometrie van de onderbrekingen te bepalen.

Vragen of opmerkingen mogen naar geodata@nipv.nl