Digitale Kadastrale kaart nu open data

De Rijksoverheid heeft de Digitale Kadastrale kaart per 1 januari 2016 tot open data verklaard.

Hiermee wil de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren. De perceelgrenzen, niet herleidbaar tot eigenaar i.v.m. privacywetgeving, zijn nu bruikbaar voor alle OOV-werkprocessen. In Geo4OOV zijn ze beschikbaar als lijnen vanaf februari 2016.