Dieptelijnen binnenwateren toegevoegd aan Geo Catalogus

Op verzoek van SAMIJ hebben we de recente dieptelijnen van de belangrijkste binnenwateren opgenomen in de Geo-catalogus.

          

 

 

SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied. Een unieke samenwerking tussen zeven veiligheidsregio’s, zeven waterschappen, Rijkswaterstaat, het KLPD, de Kustwacht, KNRM en Reddingsbrigades Nederland. Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer en het Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer.

De dieptelijnen worden betrokken van de Dienst der Hydrografie van Defensie en zijn onderdeel van de zogenaamde 1800 serie waterkaarten. Ze zijn opgenomen als WMS laag in het Landelijk Crisis Management Systeem. Hiermee zijn de betrokken veiligheidsregio’s voorzien van geo-informatie voor operationeel gebruik in het LCMS. Later volgen ook de drijvende en vaste markeringen.