Dataset vaste en drijvende markeringen is bijgewerkt

De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per januari 2020. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.