Dataset Hectometerpaaltjes is bijgewerkt

De dataset met Hectometerpaaltjes (oktober 2021) van Rijkswaterstaat langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt. De hectometerpaaltjes geven achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt. De data geeft de situatie weer zoals deze op de bordjes staat.