Datacenters met restwarmte beschikbaar via Geo4OOV

Datacenters genereren restwarmte. Locaties van deze datacenters zijn beschikbaar via Geo4OOV, maar zijn afkomstig uit de RVO warmteatlas. De locaties geven weer hoeveel restwarmte een datacenter genereert, in TeraJoule (Tj) per jaar.