Bijgewerkte OOV Kernregistratie Objecten (KRO) is aan de veiligheidsregio’s geleverd.

De bijgewerkte versie (februari 2017) is geleverd aan de veiligheidsregio’s. De KRO bevat onder andere gegevens van het Kadaster gecombineerd met gegevens van de Kamer van Koophandel en WOZ gegevens.