Nieuws

03 maart 2015
Geactualiseerde Factsheets Geo4OOV beschikbaar
Binnen de wereld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt de vraag naar geografische informatie steeds meer toe. Onder regie van het Veiligheidsberaad wordt op dit moment de basisvoorziening Geo opgenomen in een programmaplan Geo.
02 maart 2015
Eerste regiobezoeken basisvoorziening Geo
Vanuit het project Geo4OOV vinden in de komende tijd regiobezoeken plaats om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
01 maart 2015
Bezoek Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen
Op vrijdag 20 maart werd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een werkbezoek gebracht aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).
02 februari 2015
Kaders programma Geo
Het programma Geo is een prioritair onderdeel van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 – 2020. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
01 februari 2015
Henri Lenferink over informatievoorziening in 2020
In vrijwel alle evaluatierapporten over incidenten of crises komt naar voren dat de informatievoorziening beter kan. In artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de besturen van veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor een uniforme informatie- en communicatievoorziening. De veiligheidsregio’s bereiden daarom een gemeenschappelijk programma Informatievoorziening voor.

Pagina's