Nieuws

01 januari 2016
Digitale Kadastrale kaart nu open data
De Rijksoverheid heeft de Digitale Kadastrale kaart per 1 januari 2016 tot open data verklaard.
01 november 2015
Status Programma Geo
Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.
01 april 2015
Schrijfsessies programma Geo
De afgelopen weken hebben de veiligheidsregio’s samen geschreven aan een plan voor het programma Geo, daarin ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid.
05 maart 2015
Bezoek veiligheidsregio’s voor Programma Geo
Vanuit het project Geo4OOV worden de komende tijd regiobezoeken ingepland om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
04 maart 2015
Promotiefilmpje BRT beschikbaar
De Basisregistratie Topografie of BRT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie. De BRT is, kort gezegd, de digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster.

Pagina's