Waterdieptegegevens Rijkswaterstaat bijgewerkt en beschikbaar

Dieptegegevens van grote bevaarbare wateren zoals kanalen en rivieren, zijn via Geo4OOV beschikbaar. De kaartlaag toont dieptecategorieën waarin de diepte wordt aangegeven in meters ten opzichte van gemiddelde waterstanden. Let op: omdat gerekend wordt met gemiddelde waterstanden kunnen de waterdieptes centimeters tot hooguit enkele meters afwijken.