Samenwerking met Rijkswaterstaat

Eind april vond de ondertekening plaats van een management statement tussen Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland over uitwisselen van geodata.

Dit wordt de komende tijd concreet uitgewerkt via onder meer het berekenen van waterdiepte contourlijnen uit de enorme set waterdieptepunten van Rijkswaterstaat. Andersom mag Rijkswaterstaat beproeven wat zij kunnen met GMS data voor incidentbeheersing (dit loopt via Rotterdam-Rijnmond). Geo4OOV plant een periodiek afstemmingsoverleg met CIV, de dataclub van Rijkswaterstaat. Stuur voor meer informatie een e-mail naar geodata@ifv.nl.