OpenTopo voor- en achtergrondkaart gaan live

Zowel functioneel beheer LCMS als de landelijke Vakgroep Geo hebben ingestemd met het vervangen van de OpenBasisKaart door de OpenTopo achtergrondkaart.

Deze wordt 2x per jaar als tegels geleverd door JustObjects aan IFV.

Ze wordt gebruikt in LCMS maar is voor alle regio’s beschikbaar als WMTS service.

Het eerste halfjaar betreft een testperiode waarin wensen voor verbetering kunnen worden geïnventariseerd en aangegeven.