Kennismaking Programmateam ad interim

Het Programmateam Geo is bemenst. Graag stellen we het team hier aan je voor.

Het Programmateam wordt op dit moment bemenst door Programmamanager a.i. Jaap van der Veen en Functioneel datamanager a.i. Jan-Willem van Aalst.
Jaap zorgt ervoor dat het vastgestelde programmaplan wordt uitgevoerd en is het organisatorische aanspreekpunt van het Programma Geo. Jan-Willem is o.a. verantwoordelijk voor het inhoudelijke beheer van de sectorale geocatalogus, die als Geo4OOV geodata voorziening voor alle veiligheidsregio’s en geselecteerde ketenpartners beschikbaar is.
Vanuit het IFV vervult Guus Welter de rol van dossierhouder Geo in het IFV Team Informatievoorziening. Guus borgt de verbinding van het thema Geo met de andere vijf speerpunten in het vastgestelde Programmaplan Informatievoorziening. Marijn Riemens en Mario van Wanrooij zijn de twee portefeuillehouders Geo vanuit het netwerk IM. Marijn is daarnaast voorzitter en Mario secretaris van de vakgroep Geo.
Het Programmateam heeft als thuisbasis IFV Zoetermeer.