Gemeente- en provinciegrenzen bijgewerkt

De gemeentegrenzen en provinciegrenzen kaartlagen zijn bijgewerkt als gevolg van enkele gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2021. 

Van de administratieve grenzen (gemeente en provincie) datasets zijn zogenoemde 'watergrenzen' en 'kustlijngrenzen' beschikbaar. De grenzen zijn ontleend aan de Basisregistratie Kadaster (BRK). De grenzen zijn in eerste instantie zogeheten 'watergrenzen', dat wil zeggen dat de vlakken inclusief waterpartijen (meer, rivier, zee) zijn. Om de kustlijngrenzen (zonder waterpartijen) te maken zijn de watergrenzen afgesneden op de gemeentegrenzen dataset die door het CBS geleverd wordt. Zie hieronder een voorbeeld van de kustlijngrenzen (boven) en de watergrenzen (onder) van Veiligheidsregio’s.