Dataset vaste en drijvende markeringen bijgewerkt

De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per juli 2021. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.