Dataset vaste en drijvende markeringen is bijgewerkt

De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per oktober 2019. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.