Dataset locaties brandweerkazernes is bijgewerkt

De bijgewerkte versie (februari 2020) van de landelijke dataset van brandweerkazernes en veiligheidsregiolocaties is beschikbaar via Geo4OOV. Voorheen maakte deze dataset onderdeel uit van de dataset OOV POI. Andere onderdelen van de voormalige dataset OOVPOI worden nu gaandeweg opgenomen in andere kaartlagen en worden niet meer bijgehouden in de OOV POI dataset.